Deze training vormt een goede voorbereiding op een (interne of externe) verhuizing. Dit verzekert een snelle en goed georganiseerde start in de nieuwe werkomgeving.
 

 PEP® Efficiënte verhuizing

Doelgroep:
Managers en hun medewerkers die zo weinig mogelijk last en zoveel mogelijk plezier willen hebben van een interne verhuizing. Zij die de gelegenheid aan willen grijpen om aangeleerde slechte werkgewoontes achter zich te laten.

Doelstelling:
Reeds in de oude omgeving al de hoeveelheid papier drastisch verminderen. Het opzetten van nieuwe werksystemen met een minimum aan tijdverlies en een optimaal gebruik van de nieuwe werkomstandigheden in de nieuwe omgeving.

Inhoud:
Een verhuizing biedt een uitgelezen kans om werkgewoontes aan de kaak te stellen en waar nodig aan te passen. Er zijn twee groepssessies en vier individuele vervolg bezoeken op de werkplek. De directe tijdsinvestering per deelnemer bedraagt circa veertien uur. Indien nodig onderhouden wij ook per telefoon of email contact met de cursist.
De volgende onderwerpen komen aan de orde: goed gebruik van de computer en de elektronische agenda, het inrichten van een toegankelijk archief, het gebruik van digitale archieven, gezamenlijke archieven, afspraken over email beheer. Tevens zijn er mogelijkheden voor agendabeheer en werkplanning.

Opzet van het programma:
 Stap 1:
Groepssessie met een inleiding van de PEP® principes werkgewoonten en het werksysteem en het vaststellen van persoonlijke doelstellingen. Onderwerpen zijn onder meer het verminderen van uitstelgedrag, het beheer van email en andere informatiestromen en de inrichting van het bureau en het (elektronisch) archief.
Stap 2:
Individuele werkplekbezoeken van ongeveer een uur. Onderwerpen zijn onder meer archivering, elektronische post en informatieverwerking.
Stap 3:
De mogelijkheid voor een groepssessie met een inleiding van de PEP® principes over werkplanning. Onderwerpen zijn onder meer taak - en time management, korte termijn versus lange termijn planning, proactief agendabeheer en efficiënt gebruik van elektronische hulpmiddelen zoals Outlook, GroupWise en Lotus Notes. Ook hier wordt de cursist daarna weer individueel begeleid op de werkplek.
Stap 4:
Individuele werkplekbezoeken van ongeveer een uur. Onderwerpen zijn onder meer informatieverwerking, taak analyse, het opstellen en naleven van een werkplanning, duidelijk communiceren, het omgaan met interrupties en het ontwikkelen van een proactieve werkhouding. Er wordt besproken hoever de deelnemer gevorderd is met het realiseren van de doelstellingen.


 

 Meer weten?

Wilt u meer weten of bijvoorbeeld een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op.
 
© Improvement Works - 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer & Privacy