Uw mensen efficiënter. Uw bedrijf effectiever.


Het "Persoonlijk Efficiency Programma" stimuleert leidinggevenden en medewerkers in alle soorten kantooromgevingen tot een professionele en effectieve manier van werken.
 

 PEP® Trainingen

Daarmee worden zowel de persoonlijke als de team efficiëntie vergroot. Het PEP®-programma is een praktische en resultaatgerichte training op de eigen werkplek die zorgt voor een sterke verbetering van de productiviteit van iedereen die met een PC en een papierstroom te maken heeft. Deze training is veel méér dan een cursus time management en leidt tot meetbaar betere prestaties van medewerkers en teams. Efficiënt werken is een ondersteunend middel om persoonlijke, bedrijfs- of afdelingsdoelstellingen te halen. PEP® is een manier van denken, aanvoelen en met name doen.
Wij denken en werken vanuit praktische mogelijkheden en richten ons op een blijvende gedragsverandering.

Meetbare effecten van de training
"Meten is weten". Om het effect van PEP® aan te tonen, wordt er vooraf bij elke deelnemer een nulmeting gedaan: de pre-PEP® analyse. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt de post-PEP® analyse gedaan. Van de resultaten wordt dan een verslag gemaakt. Een even simpele als heldere en doeltreffende manier om het effect van de training aantoonbaar te maken.

Resultaten - PEP® werkt!
Een PEP®-training levert u aantoonbare tijdwinst op. De ervaring leert dat dit in veel gevallen zelfs kan oplopen tot vier uur per persoon per week. Eveneens zijn de verbeteringen op persoonlijk vlak goed merkbaar, PEP® verlicht de werkdruk en geeft medewerkers meer vertrouwen. Wanneer hele afdelingen getraind worden zijn de verbeter effecten veelal zelfs nog groter.

PEP Resultaten


 

 Meer weten?

Wilt u meer weten of bijvoorbeeld een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op.
 
© Improvement Works - 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer & Privacy