Deze variant van de training is specifiek opgezet voor teams en afdelingen met een probleem op het gebied van team efficiëntie. Het is een training op maat. De concrete invulling is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.
 

 PEP® Teams training

Doelgroep:
Klanten die behoefte hebben aan ondersteuning van efficiëntie verbetering van teams bij gezamenlijke archivering, gezamenlijke planning, coördinatie van gezamenlijke werkprocessen en eventueel van werkbesprekingen en teamdoelen.

Doelstelling:
Het Team Efficiency Programma (Team-PEP®) richt zich op gezamenlijke ordening van informatie en werkprocessen van teams. Persoonlijke ordening bij de individuele medewerker is daarbij een basisvoorwaarde, en daarom onderdeel van Team-PEP® voor deelnemers die nog geen PEP® gedaan hebben. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de klant kan het team aspect zich beperken tot bijvoorbeeld gezamenlijke digitale archivering, dan wel zich uitstrekken tot een gemeenschappelijke informatievoorziening voor het hele team.

Inhoud:
In één of meer extra plenaire bijeenkomsten wordt óf een workshop voor een digitaal afdelingsarchief indeling georganiseerd, óf een knelpuntenanalyse van de samenwerking gemaakt en wordt naar oplossingen gezocht. De trainer signaleert niet-efficiënte patronen en zoekt samen met het team naar werkbare oplossingen. De training kan met een plenaire bijeenkomst afgesloten worden, waarin e.e.a. verankerd kan worden in beleid en procedures. Ook bij het Team-PEP® programma krijgen de medewerkers persoonlijke coaching op de werkplek. Dit is een essentieel onderdeel van het programma om daadwerkelijk verandering tot stand te brengen en de resultaten te verankeren. De deelnemers herkennen bij elkaar de positieve resultaten die het gevolg zijn van het programma; dit leidt tot een bevestigend en ook een versterkend effect.

Variant A:Team-PEP® met digitale archivering:
De standaard PEP®, met een extra module archivering. Bij de archivering wordt aandacht besteed aan een gezamenlijke mappenstructuur, die zowel digitaal als in de hangmappenlades als ook bij de ordners gebruikt kan worden. De aandacht richt zich hier op persoonlijke efficiëntie, persoonlijke planning en gezamenlijke informatievoorziening en -beheer.

Variant b:Team-PEP® met digitale archivering en gemeenschappelijke planningen:
De standaard PEP®, met een extra module voor archivering en aanpak voor gemeenschappelijke planningen. De aandacht richt zich hier op persoonlijke efficiëntie/planning en gezamenlijke planning en archivering van de informatievoorziening.


 

 Meer weten?

Wilt u meer weten of bijvoorbeeld een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op.
 
© Improvement Works - 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer & Privacy