Een training die helpt de persoonlijke efficiëntie blijvend te verbeteren. Dit wordt bereikt door praktische adviezen en persoonlijke begeleiding, waarbij deze adviezen direct toegepast kunnen worden.
 

 PEP® Standaard

Doelgroep:
Iedereen die merkt steeds meer tijd nodig te hebben, die teveel te doen heeft en zijn/haar situatie wil verbeteren. Iedereen die veel email ontvangt en in een groep of team werkt. PEP® is in principe geschikt voor iedereen die regelmatig veel informatiestromen te verwerken krijgt. Denk ook aan personen en afdelingen met hoge werkdruk, tijdgebrek en zij die zelf hun prioriteiten moeten stellen. De training is verder met name geschikt bij ondersteuning van:
- reorganisaties en verhuizingen
- het zichtbaar maken van ondoelmatige werkwijzen en knelpunten
- groepen die gaan samenwerken in een fusieproces vanuit verschillende achtergronden
- introductie van wisselwerkplekken en FLEX werken
- introductie en begeleiding van Het Nieuwe Werken

Doelstelling:
Een verandering van het werkgedrag door het verbeteren van werkgewoonten met als resultaat beter gestructureerd informatiebeheer (papier en digitaal), beter prioriteiten stellen, het nakomen van afspraken, plannen en sneller beslissingen nemen. Goed overzicht van de werkzaamheden en een verbetering van de interne en externe samenwerking en vermindering van stress.

Inhoud:
Kenmerkend voor PEP® zijn de eenvoud en de praktische aanpak. Een groot gedeelte van de training speelt zich af op de werkplek. Er zijn twee groepssessies en vier individuele vervolg bezoeken op de werkplek. Het programma strekt zich uit over een periode van drie tot vijf maanden om een langdurig resultaat te bereiken. De directe tijdsinvestering per deelnemer bedraagt circa veertien uur. Daarnaast besteedt men een aantal uren aan tussentijdse opdrachten die altijd betrekking hebben op het eigen werk van de deelnemer. Indien nodig onderhouden wij ook per telefoon of email contact met de cursist.

Opzet van het programma:
Stap 1:
Groepssessie met een inleiding van de PEP® principes werkgewoonten en het werksysteem en het vaststellen van persoonlijke doelstellingen. Onderwerpen zijn onder meer het verminderen van uitstelgedrag, het beheer van email en andere informatiestromen en de inrichting van het bureau en het (digitale) archief.
Stap 2:
Groepssessie met een inleiding van de PEP® principes over werkplanning. Onderwerpen zijn onder meer taak - en time management, korte termijn versus lange termijn planning, proactief agendabeheer en efficiënt gebruik van digitale hulpmiddelen zoals Outlook, GroupWise en Lotus Notes.
Stap 3 en 4:
Individuele werkplekbezoeken van ongeveer een uur. Onderwerpen zijn onder meer archivering, digitale post en informatieverwerking, taakanalyse, het opstellen en naleven van een werkplanning, duidelijk communiceren, het omgaan met interrupties en het ontwikkelen van een proactieve werkhouding. Er wordt besproken hoever de deelnemer gevorderd is met het realiseren van de doelstellingen. Ervaringen en constructieve ideeën worden uitgewisseld. De coach ondersteunt en helpt zo de gewenste veranderingen te bereiken. Tijdens een plenaire (evaluatie-) bijeenkomst worden de resultaten op een rijtje gezet.


 

 Meer weten?

Wilt u meer weten of bijvoorbeeld een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op.
 
© Improvement Works - 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer & Privacy