Deze training is bedoeld voor werknemers op (of op weg naar) een flexibele werkplek met beperkte archiefruimte.
 

 PEP® Flexibele werkplek training

Doelgroep:
Managers en hun medewerkers die vanaf dag één effectief willen zijn op hun (nieuwe) flex-plek.

Doelstelling:
De afhankelijkheid van papier verlagen door beter gebruik te maken van de computer voor de archivering en planning. Het opzetten van nieuwe werksystemen en het beperken van tijdverlies tijdens de transitie.

Inhoud:
Het programma wordt grotendeels gegeven op de werkplek. Er zijn twee groepssessies en vier individuele vervolg bezoeken op de werkplek. Stappen 1 en 2 van het programma vinden plaats in de oude werkomgeving en stappen 3 en 4 in de nieuwe werkomgeving. Het programma strekt zich uit over een periode van vier tot vijf maanden om een langdurig resultaat te bereiken. De directe tijdsinvestering per deelnemer bedraagt circa veertien uur. Daarnaast onderhouden wij indien gewenst per telefoon of email contact met de cursist.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: goed gebruik van de computer en de elektronische agenda, het inrichten van een toegankelijk archief, het gebruik van communicatie- en concentratieplekken, afspraken over email beheer, agendabeheer en planning.

Opzet van het programma:
Stap 1:
Groepssessie met een inleiding van de PEP® principes werkgewoonten en het werksysteem en het vaststellen van persoonlijke doelstellingen. Onderwerpen zijn onder meer het verminderen van uitstelgedrag, het beheer van email en andere informatiestromen en de inrichting van het bureau en het (elektronisch) archief.
Stap 2:
Individuele werkplekbezoeken van ongeveer een uur. Onderwerpen zijn onder meer archivering, elektronische post en informatieverwerking.
Stap 3:
Groepssessie met een inleiding van de PEP® principes over werkplanning. Onderwerpen zijn onder meer taak- en time management, korte termijn versus lange termijn planning, proactief agendabeheer en efficiënt gebruik van elektronische hulpmiddelen zoals Outlook, GroupWise en Lotus Notes. En individuele begeleiding op de werkplek is uiteraard weer van toepassing.
Stap 4:
Individuele werkplekbezoeken van ongeveer een uur. Onderwerpen zijn onder meer informatieverwerking, taak analyse, het opstellen en naleven van een werkplanning, duidelijk communiceren, het omgaan met interrupties en het ontwikkelen van een proactieve werkhouding. Er wordt besproken hoever de deelnemer gevorderd is met het realiseren van de doelstellingen. Waar is er vooruitgang en welke knelpunten komt men nog tegen. Eventueel worden werkwijzen aangepast en de puntjes op de i gezet. Ervaringen en constructieve ideeën worden uitgewisseld.


 

 Meer weten?

Wilt u meer weten of bijvoorbeeld een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op.
 
© Improvement Works - 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer & Privacy