In een projectmatige organisatie met matrix structuur vinden we drie rollen, alle drie aan te duiden met “PM”. Wij doelen hier op de PM als People Manager, de PM als Project Manager en de PM als Process Manager.
 

 Proces Management

Deze drie rollen zijn zeer specifiek, omdat:
- zij gedrieën tezamen het resultaat van het werk bepalen
- de één niet zonder de ander kan
- iedere rol zijn eigen specifieke belangen heeft
- die belangen wel eens tegenstrijdig lijken te zijn
- twee of drie rollen door één en dezelfde persoon vervuld zouden kunnen worden
De drie “PM’s” werken nauw samen, als in een driehoeksverhouding. Deze driehoeksverhouding noemen wij “de PM-driehoek”.
Het is van groot belang de drie verschillende rollen goed te onderscheiden en duidelijke afspraken te maken over wie-doet-wat-wanneer en wie-is-waarvoor-verantwoordelijk. Alleen hiermee blijft de PM-driehoek in balans. Bij onbalans ontstaat onderlinge frictie en verlies aan efficiëntie, met als ultiem gevolg het falen van projecten, kosten overstijging en budget overschreiding.
Improvement Works ondersteunt u en uw PM’s in het specificeren van de drie rollen in uw situatie om tot een goede en inzichtelijke samenwerking binnen de “PM-driehoek” te komen. Het besef dat deze rollen er zijn en duidelijke afspraken over de inhoud van die rollen leidt tot voorkoming van misverstanden en van onnodig tijdverlies. Sterker nog: het leidt tot productiviteitsverhoging en prettiger samenwerking tussen teams onderling en de betrokken individuen op zich.

Proces ontwikkeling
Voor het (her-)ontwikkelen van een proces is het raadzaam een groepssessie met alle betrokkenen te organiseren. In een gecombineerde training/workshop wordt de theorie van proces management verduidelijkt en werkt het team actief aan de ontwikkeling van het proces. Op basis van meegebrachte gegevens: inganscriteria, uitgangscriteria en klanten wensen wordt het proces op hoofdlijnen uitgewerkt en vastgelegd. Deze methodiek sluit perfect aan bij de Lean Six Sigma benadering (DMAIC).
 

 Meer weten?

Wilt u meer weten of bijvoorbeeld een afspraak maken, neemt u dan contact met ons op.
 
© Improvement Works - 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer & Privacy